Văn bản quản lý nhà nước

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hfa Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam

Cập nhật ngày 18/06/2019 09:51:19

Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND

Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam

Nội dung

Tài liệu khác

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 21
  • Hôm nay : 123
  • Đã truy cập : 12068