Văn bản quản lý nhà nước

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại TT Tư vấn phát triển công nghiệp và TKNL

Cập nhật ngày 29/01/2019 10:49:41

Ngày 18/01/2019, Sở Công Thương ban hành Kết luận 04/KL-SCT về Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại TT Tư vấn phát triển công nghiệp và TKNL

Nội dung

Tài liệu khác

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 26
  • Hôm nay : 101
  • Đã truy cập : 11221