Hà Nam phát triển nông sản sạch làm vệ tinh

Hà Nam phát triển nông sản sạch làm vệ tinh

UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018 - 2019.

Xem thêm

Bảo đảm giữ ổn định thị trường hàng hóa

Bảo đảm giữ ổn định thị trường hàng hóa

Công tác bình ổn thị trường trên địa bàn Hà Nam 8 tháng đầu năm 2019 đạt được những kết quả nhất định. Những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thị trường lành mạnh và ổn định.

Xem thêm