Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch cắt điện đường dây 110kV để thi công dự án đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị

Cập nhật ngày 15/05/2019 16:06:55

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh Hà Nam có văn bản số 1302/UBND-KT về việc chấp thuận Kế hoạch cắt điện đường dây 110kV để thi công dự án đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị.

          Theo đó:

          Ngày 1/6/2019 từ 05h00' đến 11h00', cắt điện đường dây 176 E24.4 Phủ Lý - 171 E24.8 Thanh Nghị

          - Ngày 02/6/2019 từ 05h00' đến 11h00', cắt điện đường dây 175 E24.4 ( Phủ Lý) đến 171 - 7 E24.1 (XM Bút Sơn) đến 171-7 E24.7 ( xi măng Bút Sơn 2) đến 171 - 7 E24.10 ( xi măng Vissai Hà Nam) đến 171 - 7 E24.9 ( XM Xuân Thành).

          - Ngày 7/06/2019 từ 12h00' đến 18h00'

          + Cắt điện đường dây 175 E24.4 ( Phủ Lý) đến 171 - 7 E24.1 ( xi măng Bút Sơn) đến 171 -7 E24.10 ( XM vissai Hà Nam) đến VT91

          + Cắt điện đường dây 176 E24.4 ( Phủ Lý) đến 171 - 7 E24.1 ( xi măng Bút Sơn) đến 172 - 7 E24.7 ( XM Bút Sơn 2) đến 172 E24.5 ( xi măng Vissai Hà Nam DCI) đến VT90.

          - Ngày 12/6/2019 từ ngày 04h00' đến 18h00' ngày 16/6/2019.

          + Cắt điện đường dây 175 E23.1 Ninh Bình - 171 E24.6 Thành Thắng

          + Cắt điện đường dây 176 E23.1 Ninh Bình - 172 E24.8 Thanh Nghị

Văn bản

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 25
  • Hôm nay : 119
  • Đã truy cập : 9829