Tin tức - Sự kiện

Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua

Cập nhật ngày 12/03/2019 16:07:41

Ngày 11/3, tại thành phố Phủ Lý, Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra 9 tỉnh trong khu vực.
       Trong năm 2019, Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, sự phối hợp của các đoàn thể trong chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

          Trong công tác thanh, kiểm tra, thực hiện đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, xác định, lựa chọn nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

          Đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành. 

          Thanh tra các tỉnh cũng xác định tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong hoạt động thanh tra chú trọng nội dung thanh tra các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra nhằm nâng cao năng lực hoạt động của ngành thanh tra, xây dựng văn hóa thanh tra; nhân rộng điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua.

          Tại hội nghị, đại diện thanh tra các tỉnh thống nhất cho rằng phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; công tác thi đua khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương và Thanh tra       

          Chính phủ trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

          Sau hội nghị, thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng sẽ tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị tại địa phương nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 126
  • Đã truy cập : 6667