Tin tức - Sự kiện

Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới năm 2018 tại Hà Nam là 386 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 3.800 tỷ đồng

Cập nhật ngày 30/08/2018 09:52:15

Đầu năm 2018 có 92 dự án đăng ký đi vào hoạt động trong năm. Đến thời điểm 03/8/2018 có 32/92 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

-  Trong KCN: 16 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động; 19 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và đầu tư xây dựng; 01 dự án Ban quản lý KCN đang làm thủ tục thu hồi; 01 dự án án xin tạm dừng đầu tư.

  • Ngoài KCN: 16 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng; 39 dự án đang giai đoạn hoàn thiện thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 27
  • Hôm nay : 150
  • Đã truy cập : 4620