Tin tức - Sự kiện

Sở Công Thương tổ chức kiểm tra việc thực hiện công bố sản phẩm hợp quy đối với sản phẩm dệt may tại một số doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tỉnh

Cập nhật ngày 18/06/2019 07:48:05

Ngày 22/5/2019 , Giám đốc sở Công Thương ban hành Quyết định số 31/QĐ-SCT về việc Kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất sản phẩm dệt may.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương do ông Lê Văn Cường, Chánh Thanh tra sở - Trưởng đoàn, các thành viên là thanh tra viên và chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, công bố sản phẩm hợp quy đối với sản phẩm dệt may tại một số doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành các quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may, cụ thể như: Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCTCông bố hợp quy cho từng sản phẩm, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở; thực hiện Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa… Tuy nhiên, qua kiểm tra một số sản phẩm doanh nghiệp mới sản xuất chưa được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy kịp thời. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp khi có sự thay đổi về các tính năng, đặc điểm của sản phẩm đề nghị Doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp quy theo đúng quy định Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 21
  • Hôm nay : 125
  • Đã truy cập : 12741