Tin tức - Sự kiện

Sở Công Thương kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị phân phối và bán lẻ điện trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện các quy định trong lĩnh vực Điện lực

Cập nhật ngày 14/03/2019 07:52:09

Từ ngày 12 đến ngày 13/3/2019, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc trong việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị phân phối và bán lẻ điện; quy định về an toàn điện; quy về định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện; quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; một số quy định về lưới điện phân phối; tình hình cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện; quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, …

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc trong quá trình quản lý vận hành, kinh doanh bán lẻ điện cho khách hành sử dụng điện trong khu công nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện và góp phần nâng cao hơn nữa độ ổn định, độ an toàn, độ tin cậy đáp ứng các yêu cầu chất lượng dịch vụ khách hàng của đơn vị phân phối và bán lẻ điện cũng như ngày càng rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng cho khách hàng sử dụng điện, Sở Công Thương, Ban quản lý KCN yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc thực hiện một số nội dung sau:

- Niểm yết công khai tại trụ sở giao dịch của đơn vị phân phối và bán lẻ điện, trụ sở của các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật trong KCN và có các biện pháp thông tin, tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện các nội dung liên quan đến: Thủ tục cấp điện, đo đếm điện, ghi chỉ số công tơ, thu tiển điện, kết thúc dịch vụ điện, nội dung Giấy phép hoạt động Điện lực; thời gian, chi phí cần thiết để cấp điện cho khách hàng mới đấu nối vào hệ thống điện; các quy định về ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện.

- Đẩy mạnh hơn nữa trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

- Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị điện thuộc tài sản của đơn vị phân phối và bán lẻ điện, đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với khách hàng sử dụng điện trong việc thực hiện thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị điện thuộc tài sản của khách hàng.

- Thực hiện lắp đặt máy cắt trung thế tại các vị trí đầu nhánh đường dây trung thế và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tổ chức lắp đặt máy cắt trung thế theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại văn bản số 1123/UBND-KT ngày 08/5/2017.

- Duy trì các điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động Điện lực theo quy định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị phân phối và bán lẻ điện.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống điện để đáp ứng được nhu cầu điện năng và sự pháp triển phụ tại trong các KCN.

Cuối cùng các đơn vị thống nhất tăng cường sự phối kết hợp giữa các bên để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu và chất lượng điện năng cho khách hàng./.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 126
  • Đã truy cập : 6667