Tin tức - Sự kiện

Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Cập nhật ngày 19/07/2019 09:35:09

Ngày 17/7/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Văn An, Giám đốc Sở, Sở Công Thương Hà Nam đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

            Trong 06 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của biến động kinh tế thị trường trong nước và quốc tế, nhưng ngành Công Thương đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Công Thương. Các lĩnh vực quản lý đã đi vào nề nếp và đạt được hiệu quả nhất định. Công tác quản lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quản lý điện và năng lượng, kỹ thuật, an toàn và môi trường, thương mại, dịch vụ, hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại đều hoạt động có hiệu quả và thu được các kết quả quan trọng Cụ thể, Giá trị sản xuất Công nghiệp (giá SS2010) trên địa bàn tỉnh ước đạt 48.220 tỷ đồng tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 12.245 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 1.478 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 59,12% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS 2010) đạt: 56.780 tỷ đồng, cả năm là 105.000 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra; Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ:  13.579 tỷ đồng, cả năm đạt 25.500 tỷ đồng tăng 14,3% so với năm 2018, bằng 100,79% KH năm; Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu:  1.392 triệu USD, cả năm đạt 2.870 triệu USD, tăng 5% so với năm 2018, bằng 114,8% so với KH năm.

Đ/c Đinh Văn An, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương đạt được trong 6 tháng đầu năm. Với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cụ thể: Cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án được UBND tỉnh giao trong năm 2019 đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; nâng cao hoạt động Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành quản lý như cụm công nghiệp, điện và năng lượng, công tác quản lý thương mại, công tác khuyến công, cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp...

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 26
  • Hôm nay : 164
  • Đã truy cập : 14438