Tin tức - Sự kiện

Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Cập nhật ngày 11/03/2019 11:54:27

Sáng 7/3/2019, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam tổ chức sinh hoạt Chuyên đề quý I năm 2019 tại Trung tâm với nội dung: Giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đặng Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở. Chủ trì buổi sinh hoạt là đồng chí Nguyễn Liên Hồng – Bí thư Chi bộ.

Chuyên đề được lựa chọn sinh hoạt trong quý I là nội dung đã được Chi bộ đăng ký với Đảng ủy Sở Công Thương. Việc thực hiện chuyên đề nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến" “Tự chuyển hóa" trong nội bộ".  Tạo điều kiện cho đảng viên trong Chi bộ hiểu và gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện để góp phần ngăn chặn đẩy lùi và không mắc phải 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ.  Nội dung chuyên đề phản ánh kết quả  mà Chi bộ đã đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục. Trong buổi sinh hoạt, các đồng chí cán bộ, đảng viên tích cực đóng góp ý kiến về đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan; quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, quyền làm chủ của mọi người.

Đồng Chí Nguyễn Liên Hồng – Bí thư Chi bộ tổng hợp ý kiến và đề nghị cán bộ, đảng viên trong Chi bộ khi nói, viết và làm không được vi phạm kỷ luật phát ngôn, không vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Kết luận của Đảng; không làm những việc mà pháp luật không cho phép; cũng như không làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCT về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 125
  • Đã truy cập : 6666