Tin tức - Sự kiện

Kết quả kiểm tra hoạt động hóa chất tại Công ty JY Platstic, Cụm Công nghiệp Bình Lục, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Cập nhật ngày 05/07/2019 11:04:03

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam phê duyệt, ngày 25 tháng 6 năm 2019, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty JY Platstic, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Bình Lục. 

 Đoàn đã tập trung vào kiểm tra các tài liệu, hồ sơ pháp lý; tiêu chuẩn, điều kiện nhân lực và các vấn đề quy định về an toàn liên quan đến hoạt động hóa chất tại Công ty. Qua kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất trình, chứng minh được hóa chất có nguồn gốc rõ ràng, các điều kiện về sử dụng hoạt động hóa chất của Công ty đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố hóa chất đảm bảo an toàn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. Công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động cũng đã được Công ty tổ chức huấn luyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Công ty kiểm tra vẫn còn tồn tại, thiếu sót trong hoạt động hóa chất như: Lực lượng lao động đông trên 400 người làm việc liên quan trực tiếp đến hóa chất, nhưng  được huấn luyện an toàn hóa chất còn ít so với thực tế; tại kho, khu vực sản xuất các đơn vị chưa niêm yết đầy đủ biển cảnh báo, nội quy kho.

Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị sử dụng hóa chất thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sử dụng hóa chất  và đề nghị Công ty tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và gửi báo cáo kết quả khắc phục theo đúng thời hạn yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 21
  • Hôm nay : 125
  • Đã truy cập : 12741