Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch số 1722/KH-UBND hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2025.

Cập nhật ngày 04/05/2019 14:01:05

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1722/KH-UBND hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà đến năm 2025.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2025, hỗ trợ khoảng 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển từ 07 đến 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có từ 05 đến 07 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đối tượng hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình sản xuất, kinh doanh mới, doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Tài liệu đính kèm

 

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 21
  • Hôm nay : 101
  • Đã truy cập : 11221