Tin tức - Sự kiện

Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty TNHH Sơn Hữu xin điều chỉnh lượng vật liệu nổ công nghiệp

Cập nhật ngày 18/06/2019 07:47:07

Ngày 11/6/2019, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty TNHH Sơn Hữu xin điều chỉnh lượng Vật liệu nổ công nghiệp, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Liêm và Công ty TNHH Sơn Hữu.

Công ty TNHH Sơn Hữu được UBND tỉnh Hà Nam cấp phép khai thác số 49/GP-UBND ngày 12/7/2012 và Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 để khai thác chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường có thời hạn đến ngày 12/7/2042. Công ty đã hoàn thiện các thủ tục thuê đất, thụ tục về môi trường theo quy định của Pháp luật. Do địa hình phức tạp, Công ty đã xin chấp thuận điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án và đã được UBND tỉnh đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án nhận thấy thiết kế cơ sở điều chỉnh lần 1 và diện tích thuê đất chưa phù hợp dẫn đến xin điều chỉnh thiết kế cơ sở lần 2. Theo thiết kế cơ sở điều chỉnh, Công ty phải thi công tuyến đường vận tải ô tô từ mặt bằng bãi quay xe, trạm đập đến mặt bằng bãi xúc chân tuyến phía tây mỏ với khối lượng đá cần nổ mìn là 516.941m3 tương ứng với khối lượng thuốc nổ cần sử dụng là 206.775 kg thuốc nổ các loại. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục thi công tuyến đường hào lên mỏ theo thiết kế cơ sở lần 2.

Hội nghị đã đi đến thống nhất đồng ý cho công ty TNHH Sơn Hữu được điều chỉnh lượng Vật liệu nổ công nghiệp phù hợp với khối lượng thi công theo Thiết kế cơ sở điều chỉnh. Tuy nhiên, Công ty cần phải tính toán chi tiết các hạng mục xây dựng cơ bản mỏ và khối lượng Vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng trong thời gian thực hiện Thiết kế cơ sở điều chỉnh, từ đó có cơ sở trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh lượng Vật liệu nổ công nghiệp.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 125
  • Đã truy cập : 12741