Tin tức - Sự kiện

Hội nghị họp bình xét thi đua quý I/2019

Cập nhật ngày 14/05/2019 10:23:20

Ngày 13/5/2019, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị họp bình xét thi đua quý I/2019. Đồng chí Đinh Văn An, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Thi đua khen thưởng của Sở.

Tại Hội nghị, thư ký Ban thi đua khen thưởng đã thông qua Quyết định số 16/QĐ-SCT ngày 14/3/2019 về việc ban hành Quy chế chấm điểm, tiêu chí thi đua và bình xét  khen thưởng của Sở.

          Các thành viên hội đồng căn cứ vào các tiêu chí trong Quy chế thực hiện chấm điểm đối với các tập thể và cá nhân theo đúng quy định.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 101
  • Đã truy cập : 11221