Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

Cập nhật ngày 15/08/2017 09:37:33

Đây là Hội nghị quán triệt dành cho các đối tượng là đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Văn Hán - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở  đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết, Nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết được ban hành: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Đặc biệt, Hội nghị còn được thông qua chương trình hành động của ngành Công Thương trong việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác.

Thủ tục hành chính tiết kiệm năng lượng Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 129
  • Đã truy cập : 7203