Tin tức - Sự kiện

Hội nghị giao ban Sở Công Thương tháng 11/2018

Cập nhật ngày 03/12/2018 14:58:15

Tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị báo caó chi tiết công việc của phòng trong tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12;  nêu những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ đối với các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị đã tham gia trao đổi, thảo luận tập trung đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đối với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, từ đó đề ra một số giải pháp để khắc phục những tồn tại trong những tháng tiếp theo.

Kết luận tại Hội nghị giao ban, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả đạt được của các phòng chuyên môn, đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực của ngành trên địa bàn tỉnh; rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra; đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của Sở; yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp khắc phục khó khăn, tồn tại tập trung đoàn kết toàn lực lượng hoàn thành xuất săc kế hoạch của năm 2018.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 125
  • Đã truy cập : 6666