Tin tức - Sự kiện

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm 2018

Cập nhật ngày 08/01/2019 10:24:08

            Kể từ khi thành lập (ngày 18/11/2011) đến nay, Tỉnh hội Hà Nam có 74 hội viên. Trong năm 2018, Tỉnh hội đã triển khai nhiều hoạt động để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và đã thu được những kết quả khả quan:

            Về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tỉnh hội đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền các cơ chế, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quyền lợi của người tiêu dùng. Mà trọng tâm là việc phổ biến các văn bản quy phạm của Nhà nước liên quan đến chất lượng, nhãn mác hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, an toàn vệ sinh thực phẩm…Ngoài ra, nhân Ngày tiêu dùng Việt Nam 15/3, Tỉnh hội Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam. Bên cạnh đó, Tỉnh hội đã tích cực, chú trọng trong việc tuyên tuyền qua các kênh khác nhau như: Các bài viết về quyền lợi của người tiêu dùng trên các website của Sở Công Thương và trên các pano, apphich…

            Về công tác tổ chức Ngày tiêu dùng Việt Nam 15/3

Hưởng ứng ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” 15/3 theo Quyết định 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 9757/KH-BCT, ngày 20/10/2017 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, Tỉnh hội đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm của mình như: Tổ chức treo băng rôn trên các tuyến đường trung tâm của huyện, thành phố; trong đó tập trung chủ yếu tại thành phố Phủ Lý treo 15 chiếc, mỗi huyện treo 10 chiếc; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh treo 20 chiếc băng rôn tại trụ sở của doanh nghiệp; tổ chức hội thảo tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững”; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đưa tin tức về các hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam và quyền của người tiêu dùng; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” với các hoạt động như: Tổ chức mít tinh, hội thảo… tuyên truyền nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến phố và các địa điểm công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Về việc thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, làm cho người tiêu dùng trong tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Vận động người tiêu dùng trong tỉnh sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Vận động các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh sử dụng hàng Việt Nam khi thực hiện mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong tỉnh khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh.

Nhằm hưởng ứng tích cực cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã diễn ra 07 hội chợ thương mại tổng hợp với hàng hóa là các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất; đồng thời Tỉnh hội cũng đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức 02 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi (xã Tượng Lĩnh - huyện Kim Bảng và xã Liêm Sơn - huyện Thanh Liêm). Thông qua các chương trình, nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi có cơ hội được lựa chọn, mua sắm những sản phẩm hàng hóa có mẫu mã phong phú, đa dạng, thẩm mỹ, có chất lượng cao, giá cả hợp lý. Ngoài ra, phối hợp với Sở Công Thương đôn đốc các siêu thị: Lan Chi và Minh Khôi thực hiện việc duy trì điểm bán hàng Việt và treo băng zôn theo đúng quy định. Đặc biệt, trong năm 2018, Tỉnh hội đã triển khai có hiệu quả Quyết định 634/QĐ-TTg, ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

Việc tổ chức tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm

Tỉnh hội đã phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 26/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Hà Nam về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, tổ chức và tham gia 02 Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP đối với 09 đơn vị kinh doanh, sản xuất; Tổ chức tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đến các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và xã, phường tuyên truyền thông điệp trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Tỉnh hội phối hợp với Sở Công Thương tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho gần 237 đối tượng là: Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm: bia, rượu, nước giải khát, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, dầu thực vật, bánh kẹo, bột và tinh bột.

            Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Tỉnh hội vẫn còn tồn tại một số những khó khăn, vướng mắc:

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuy đã tổ chức nhưng không thường xuyên, liên tục.

- Việc tổ chức ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3 đã được tổ chức nhưng không sâu, hiệu quả mang lại chưa được như mong đợi.

- Công tác giải quyết khiếu nại chưa thực hiện hiệu quả, số lượng giải quyết các đơn thư khiếu nại còn ít.

            Nguyên nhân chính là do Lãnh đạo Hội chủ yếu là kiêm nhiệm, đang đương chức tại các cơ quan quản lý nhà nước do đó thời gian dành cho công tác Hội bị ảnh hưởng nhiều. Kinh phí hoạt động của hội còn rất ít, nên các hoạt động của Hội còn ở mức hạn chế. Đặc biệt, do tâm lý e ngại nên người dân khi bị xâm hại quyền người tiêu dùng thường không khiếu nại với các cơ quan chức năng, với Hội nên việc giải quyết các đơn thư khiếu nại gần như chưa có.

            Trong thời gian tới, Tỉnh hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, kiến thức tiêu dùng cho mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập huấn kiến thức cho người tiêu dùng thông qua các kênh thông tin, các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn, các hội thi sáng tạo... Phấn đấu từng bước hình thành nền văn hoá tiêu dùng trong đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, xây dựng mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương về vai trò và vị trí của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các quan hệ xã hội, quan hệ thương mại; tư vấn cho người tiêu dùng hiểu biết về các chính sách pháp luật, những quyền lợi của người tiêu dùng; tham gia tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng trong các tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ khi được ủy quyền; thành lập các trung tâm tư vấn và giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng để kịp thời tư vấn, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại để tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng; xây dựng được hệ thống cơ sở Hội ở các cấp sẽ tạo điều kiện bảo vệ người tiêu dùng ở mọi lúc, mọi nơi, kịp thời và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong hoạt động chống gian lận thương mại như: Nạn kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả thị trường … nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Hội quần chúng khác tại địa phương như: Hội phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội đo lường chất lượng... nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc giúp người tiêu dùng bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình....

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 114
  • Đã truy cập : 7585