Tin tức - Sự kiện

Hà Nam: Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019”

Cập nhật ngày 04/05/2019 13:57:12

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Hà Nam năm 2019 được tổ chức với mục đích khơi dậy những ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đồng thời cung cấp các kiến thức về khởi nghiệp và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đến đông đảo các tầng lớp sinh viên, thanh niên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số1084/KH-UBND tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Hà Nam năm 2019.

Kế hoạch xác định rõ mục đích, đối tượng, nội dung, tổ chức thực hiện cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh năm 2019 thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bao gồm các đối tượng là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký dự thi có sản phẩm, dự án  khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Khuyến khích các sản phẩm, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ và đã có sản phẩm cụ thể; đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi nhóm cá nhân không tham gia quá 5 thành viên.

 

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 101
  • Đã truy cập : 11221