Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp công nghiệp Hà Nam với công tác An toàn - Vệ sinh lao động và Môi trường

Cập nhật ngày 07/01/2019 15:34:13

Những năm qua, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng ngày càng phát triển, trong đó có sự  đóng góp to lớn của ngành công nghiệp, đến nay ngành công nghiệp đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng với số lượng doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động ngày càng tăng, loại hình doanh nghiệp cũng đa dạng. Cùng với đó tỉnh đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp như: Công nghiệp dệt may; sản xuất dây dẫn điện; thiết bị điện; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hoá chất; khai thác chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông sản và thực phẩm; sản xuất bánh kẹo, bia, nước giải khát; tiểu thủ công nghiệp,...

Công tác an toàn, vệ sinh lao động và môi trường trong các doanh nghiệp thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động đã được chú trọng và từng bước được cải thiện, đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và hạn chế được các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra, qua đó giúp người lao động yên tâm lao động sn xut, nâng cao cht lượng sn phm và cũng là động lc thúc đẩy hot động sn xut, kinh doanh của doanh nghiệp phát trin. Chính vì thế, nhiu doanh nghip trên địa bàn tnh đã trin khai hiu qu các gii pháp nâng cao cht lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ngay t đầu năm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp được triển khai một cách tích cực. Hàng năm, Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng này nên đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh lao động và lập kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, tiến hành đăng ký, đăng kiểm các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các doanh nghiệp đã xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường được các cơ quan chức năng phê duyệt, nhiều doanh nghiệp tiến hành nâng cấp cải tạo nhà xưởng, nền xưởng và bảo đảm môi trường làm việc cho người lao động. Những năm qua, Sở Công Thương đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho công nhân của các doanh nghiệp hoạt động khai thác mỏ, bởi vậy công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng quan tâm và được cải thiện, cùng với đó việc đầu tư đổi mới, cải tiến máy móc, thiết bị công nghệ đã được doanh nghiệp chú trọng đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: công tác tuyên truyền, giáo dục được doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn có thời điểm chưa thực sự thường xuyên; công tác an toàn, vệ sinh lao động và môi trường tại một số doanh nghiệp chưa được chú trọng; môi trường làm việc của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác đá có nồng độ bụi vẫn còn cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, chú trọng công tác đào to, tuyên truyn, nâng cao nhn thc v an toàn, vệ sinh lao động và môi trường cho chủ doanh nghiệp s dng lao động và người lao động. Đồng thời Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và môi trường tại doanh nghiệp.

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường tại các doanh nghiệp.

Thứ ba, trong quá trình thẩm định cấp phép đầu tư mới, các cơ quan Quản lý Nhà nước cần chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dây chuyền công nghệ tránh nhập phải các máy móc, thiết bị công nghệ đã lạc hậu gây lãng phí về tài chính và ảnh hưởng đến công tác an toàn trong lao động và môi trường.

Thứ tư, để giảm thiểu những nguồn rác thải từ hoạt động sản xuất, nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch để từng bước đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ đưa công nghệ mới vào sản xuất cũng như để phục vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và môi trường.

Thứ năm, các cơ quan truyền thông như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh dành thời lượng phát sóng và đăng tải bài viết chuyên đề nhằm tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức hơn nữa về công tác an toàn, vệ sinh lao động và môi trường tại các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 24
  • Hôm nay : 113
  • Đã truy cập : 7584