Tin tức - Sự kiện

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV để chủ động đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện cho phát triến kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam trong th

Cập nhật ngày 08/01/2019 10:18:22

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035-Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV  được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 15/10/2018.  Mục đích của điều chỉnh quy hoạch là để đáp ứng những biến động trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam như phát sinh các phụ tải chuyên dùng ngoài quy hoạch hay việc mở rộng các Khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Hà Nam...

Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 1446/QĐ-BCT ngày 13/4/2016. Đến nay các dự án điện có trong quy hoạch đang được ngành điện bám sát để triển khai. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do có những biến động về nhu cầu điện phát sinh tăng ngoài dự kiến trong quy hoạch nên việc tính toán lại để có những điều chỉnh kịp thời quy hoạch điện đáp ứng nhu cầu điện là hết sức cần thiết.

Nhu cầu về điện của các dự án phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh như: Nhà máy xi măng Thành Thắng ( xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm) hiện đang vận hành có công suất 3 triệu tấn/năm và sử dụng nguồn cung cấp điện từ trạm 110kV XM Thành Thắng công suất (45+12,5)MVA. Vừa qua đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dây chuyền 3 công suất 2,3 triệu tấn/năm. Ngày 02/4/2018, Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng có Công văn số 18/TTG/KTĐ gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc xin điều chỉnh quy hoạch nguồn điện 110kV cấp điện cho dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Thành Thắng Group, đề xuất đầu tư xây dựng mới trạm 110kV XM Thành Thắng 2 công suất 2x32MVA.

Nhà máy Xi măng Xuân Thành ( xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm) hiện đang vận hành dây chuyền 1 và 2 có tổng công suất 5,4 triệu tấn/năm và sử dụng nguồn cung cấp điện từ trạm 110kV Xuân Thành công suất 2x63MVA. Vừa qua cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dây chuyền 3 công suất 4,5 triệu tấn/năm tại Văn bản số 27/TTg-KTN ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành đề xuất đầu tư xây dựng mới trạm 110kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Xuân Thành dây chuyền 3 công suất trạm 2x40MVA.

Về vấn đề cung cấp điện cho các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Các Khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn I, II, III, IV trong thời gian qua có tốc độ phát triển phụ tải cao, đến nay qua 2 năm thực hiện quy hoạch tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cấp cho các KCN này tăng cao, kéo theo tốc độ tăng điện thương phẩm toàn tỉnh cao hơn so với dự báo trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Giai đoạn 2016-2017 tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh Hà Nam đạt 14,28 %/năm, cao hơn so với quy hoạch đã đề ra là 13,8 %/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016-2017 của huyện Duy Tiên đạt 24,95 %/năm. Nếu chỉ xét riêng tốc độ tăng trưởng KCN Đồng Văn I+II giai đoạn 2016-2017 đạt bình quân 63,9%/năm. Có thể thấy tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh Hà Nam, đặc biệt là huyện Duy Tiên, trong đó có các KCN Đồng Văn I, II, III, IV là rất lớn. Ngoài ra tại các KCN yêu cầu về độ tin cậy và chất lượng điện năng rất cao, do đó nhất thiết phải bổ sung nguồn cấp điện cho khu vực huyện Duy Tiên, đặc biệt tại KCN Đồng Văn.

Theo Quy hoạch phê duyệt đến năm 2020 các KCN Đồng Văn I, II, III được cấp điện từ các trạm biến áp 110kV hiện có: Đồng Văn (2x63MVA), Đồng Văn 3 (63MVA). Trạm 110kV Đồng Văn công suất đã vận hành đầy tải từ những năm 2015, trạm 110kV Đồng Văn 3 mới đưa vào vận hành tuy nhiên hiện nay đã mang tải trên 50%.

Hiện tại sản lượng điện thương phẩm của KCN Đồng Văn 1+2 là 334 triệu kWh với công suất cực đại đạt khoảng 80 MW, trạm 110kV Đồng Văn cấp điện cho các KCN Đồng Văn 1+2 đồng thời cấp cho phần lớn phụ tải của huyện Duy Tiên và luôn trong tình trạng đầy. Vì vậy để đảm bảo đủ nguồn cung cấp điện cho phụ tải các KCN Đồng Văn I, II, III cần thiết bổ sung thêm công suất cho trạm 110kV Đồng Văn.

Các KCN Châu Sơn trên địa bàn Phủ Lý và KCN Thanh Liêm thuộc huyện Thanh Liêm hiện nay được cấp điện từ các trạm 110kV Châu Sơn và trạm 110kV Thạch Tổ. Vừa qua, tốc độ tăng điện thương phẩm của KCN Châu Sơn bình quân đạt 75,6 %/năm, KCN Thanh Liêm đạt 27,6 %/năm. Trong đó KCN Châu Sơn đã điền đầy trên 70%, KCN Thanh Liêm được quy hoạch từ CCN Kiện Khê mới hoạt động không lâu, song tương lai các KCN này sẽ còn phát triển rất mạnh, KCN Châu Sơn được mở rộng từ 170,43 ha, tăng thêm 250ha; KCN Kiện Khê được mở rộng từ 150,86ha, tăng thêm 142,13ha và quy mô lâu dài tới năm 2035 đạt tới trên 1.000 ha.

Với việc xây dựng các cơ sở tiêu thụ điện lớn như Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bạch Mai cơ sở 2, trung tâm y tế chất lượng cao, ... và nhiều các cơ sở khác khu vực dọc tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hà Nam làm tăng cao phụ tải khu vực thành phố Phủ Lý. Đồng thời chuẩn bị nguồn điện cấp cho các KCN Châu Sơn, Kiện Khê khi các KCN này phát triển rất nhanh và mạnh trong thời gian qua và trong giai đoạn tới. Vì vậy trong thời gian tới cần thiết nâng công suất trạm 110kV Phủ Lý. Hiện nay trạm 110kV Phủ Lý công suất 2x40MVA cấp điện cho lưới điện khu vực Thành phố Phủ Lý thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải khoảng từ 80-85%, có thời điểm còn vận hành quá tải lên đến 110%, trong khi đó trạm 110kV Thạch Tổ công suất 25MVA đang mang tải khoảng 56%, hỗ trợ cấp điện cho trạm 110kV Phủ Lý. 

Đối với trạm 110kV Kiện Khê cấp điện chính cho KCN Thanh Liêm quy mô 293 ha. Trong đó giai đoạn 1 là CCN Kiện Khê hiện có với quy mô 150,86ha, giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng quy mô thêm 142,13ha. Về lâu dài KCN Thanh Liêm có quy mô trên 1000ha. Theo quy hoạch KCN Thanh Liêm được cấp từ trạm 110kV Kiện Khê công suất 2x40MVA, để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện lâu dài cho KCN Thanh Liêm, kiến nghị nâng công suất trạm 110kV Kiện Khê thành 3x63MVA.

Từ những biến động về nhu cầu điện cho các phụ tải nêu trên, do đó cần thiết phải có sự tính toán điều chỉnh phương án cung cấp điện trong quy hoạch cho tỉnh Hà Nam. Nguồn, lưới điện kiến nghị điều chỉnh bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 như sau:

Bổ sung xây dựng đường dây 110kV mạch kép cấp điện cho trạm 110kV XM Thành Thắng 2, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV rẽ nhánh vào trạm 110kV XM Thành Thắng, dây dẫn ACSR-300, chiều dài 0,2km;

Bổ sung xây dựng trạm 110kV XM Thành Thắng 2 công suất 2x32MVA, điện áp 110/6kV cấp điện cho dây chuyền 3 của Nhà máy xi măng Thành Thắng, năm 2018 đưa vào vận hành đồng bộ tiến độ xây dựng dây chuyền 3 của Nhà máy xi măng Thành Thắng;

Bổ sung xây dựng đường dây 110kV mạch kép cấp điện cho trạm 110kV NMXM Xuân Thành DC3, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Thanh Nghị đến trạm 110kV Xuân Thành, dây dẫn ACSR-300, chiều dài 3,0km;

Bổ sung xây dựng trạm 110kV NMXM Xuân Thành DC3 công suất 2x40MVA, điện áp 110/6kV cấp điện cho dây chuyền 3 của Nhà máy xi măng Xuân Thành, năm 2019 đưa vào vận hành đồng bộ tiến độ xây dựng dây chuyền 3 của Nhà máy xi măng Xuân Thành;

Bổ sung lắp máy T3 trạm 110kV Đồng Văn công suất 63MVA, điện áp 110/35/22kV, thực hiện năm 2018;

Điều chỉnh thay máy T1 trạm 110kV Phủ Lý công suất 40MVA thành 63MVA, điện áp 110/35/22kV, thực hiện năm 2018; năm 2020 thay máy T2 từ 40MVA thành 63MVA, điện áp 110/35/22kV;

Điều chỉnh quy mô và tiến độ trạm 110kV Kiện Khê từ 2x40MVA thành 3x63MVA; đưa vào vận hành máy T1 công suất 63MVA, điện áp 110/35/22kV, thực hiện năm 2020; năm 2022 lắp máy T2 công suất 63MVA, điện áp 110/35/22kV; năm 2025 lắp máy T3 công suất 63MVA, điện áp 110/35/22kV.

Bổ sung xây dựng xuất tuyến 110kV mạch kép từ trạm 220kV Thanh Nghị cấp điện cho trạm 110kV Kiện Khê, dây dẫn AC-300, chiều dài 9,5km.

Một số danh mục các công trình điện khác thực hiện theo Quyết định số 1446/QĐ-BCT ngày 13/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; Quyết định số 325/QĐ-BCT ngày 03/02/2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh bố trí quỹ đất và phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và các nhà đầu tư khác thực hiện các hạng mục được bổ sung quy hoạch theo đúng tiến độ; theo dõi, đôn đốc kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục công trình điện đã được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định, từ đó giải quyết các vấn đề cấp thiết về nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 21
  • Hôm nay : 115
  • Đã truy cập : 7586