Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo

Cập nhật ngày 11/03/2019 14:22:29

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 8/4/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), chế biến, chế tạo Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp qua đó thu hút nhiều các dự án phát triển công nghiệp CNHT, chế biến, chế tạo, phù hợp với định hướng của tỉnh.

          Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, từ ngày 1/6/2016 đến hết tháng 12/2018, các KCN thu hút được 118 dự án đầu tư (gồm 73 dự án FDI và 45 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, có 32 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, 17 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, 56 dự án thuộc lĩnh vực CNHT và 13 dự án thuộc lĩnh vực khác. 
          Tính đến thời điểm này, 6/8 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút 306 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực CNHT, chế biến, chế tạo (chiếm trên 87% tổng số dự án đang có hiệu lực).

          Để làm tốt công tác thu hút đầu tư, BQL các KCN tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện các Đề án: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN giai đoạn 2017-2020”, “Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp KCN giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025”... Hiện các dịch vụ trong KCN đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, bao gồm: hệ thống giao thông, điện, nước sạch, hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, hệ thống dịch vụ viễn thông, liên lạc, bảo vệ, vệ sinh môi trường.

          Theo ông Koichi Hamaguchi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (KCN Đồng Văn), được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của tỉnh, hạ tầng trong KCN ngày càng được hoàn thiện, nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Công tác an ninh trật tự trong và quanh khu vực luôn bảo đảm, giúp doanh nghiệp yên tâm, ổn định sản xuất, kinh doanh. Mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp là tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của tỉnh trong xây dựng, nâng cấp hệ thống nước thải, bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Theo BQL các KCN tỉnh, trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN có sự tăng trưởng cao, đạt bình quân xấp xỉ 33%/năm. Riêng từ tháng 7/2016 đến hết tháng 12/2018, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN đạt trên 154.600 tỷ đồng (chiếm trên 78% giá trị sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh). 

          Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 04 trong thời gian qua, ông Trần Văn Kiên, Phó Trưởng BQL các KCN tỉnh cho biết: Dù đã đạt những kết quả tích cực nhưng ngành CNHT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. 

          Cụ thể như, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và việc cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong KCN còn hạn chế; các dự án đầu tư đa số là các doanh nghiệp gia công, lắp ráp, chưa có nhiều dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao... 
          Đặc biệt, các cơ chế, chính sách đối với ngành CNHT mới ban hành còn thiếu hướng dẫn và việc triển khai chậm; điều kiện ưu đãi đối với các dự án thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT và Thông tư 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí chương trình phát triển CNHT còn chưa cụ thể, chi tiết với các tiêu chí, điều kiện rõ ràng nên đến nay toàn tỉnh vẫn chưa có doanh nghiệp nào đạt tiêu chí được nhận ưu đãi, hỗ trợ.

          Xác định rõ vai trò quan trọng của phát triển CNHT đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, Nghị quyết 04 đặt mục tiêu: Đến năm 2020, giá trị sản xuất CNHT đạt trên 20.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25%; công nghiệp chế biến đạt trên 14.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,3%; công nghiệp chế tạo, lắp ráp đạt trên 15.000 tỷ đồng, chiếm 18,5% (so với giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

          Để đạt được mục tiêu này, trên cơ sở ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp tại các hội nghị gặp mặt đầu năm, hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp các KCN, hội nghị về lao động KCN..., tỉnh đã đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy xây dựng đồng bộ và cung cấp ổn định các dịch vụ hỗ trợ cho phát triển công nghiệp, nhất là về giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ viễn thông. 

          Chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, tư vấn pháp luật, phổ biến chính sách, pháp luật cho người lao động. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển CNHT, chế biến, chế tạo; bảo đảm thực hiện tốt nhất 10 cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư...   

Theo: Báo Hà Nam

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 23
  • Hôm nay : 126
  • Đã truy cập : 6667