Tin tức - Sự kiện

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017

Cập nhật ngày 25/07/2017 08:21:54

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một hoạt động có ý nghĩa nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng

cùng các thành viên hội đồng kiểm tra các sản phẩm CNNTTB 2017

Thời gian qua, Sở đã hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký bình chọn và tiếp nhận các hồ sơ đăng ký theo đúng quy định. Toàn tỉnh có 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn đăng ký bình chọn.

Theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm được bình chọn phải đạt được những yêu cầu nhất định đối với 3 tiêu chí lớn gồm: Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ.

Dựa trên quy định chung, Sở Công thương đã đưa ra bảng tiêu chí bình chọn đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh gồm 4 tiêu chí: Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ và các tiêu chí khác. Tổng điểm tối đa các tiêu chí là 100 điểm. Các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2017 phải đáp ứng được các tiêu chí bình chọn, đạt bình quân 70 điểm trở lên.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã được nghe Sở Công thương báo cáo kết quả chấm điểm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, làm rõ về kết quả chấm điểm của từng sản phẩm. Qua đó đã bình chọn có 06 sản phẩm (danh sách kèm theo) được đề cử sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh đã đề cử 03 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

 Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn đã yêu cầu Tổ giúp việc Hội đồng căn cứ vào kết quả cuộc họp để tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 06 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 và làm thủ tục để đưa 03 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc. Đồng chí cũng nhấn mạnh thông qua việc bình chọn sản phẩm CNNT sẽ phát hiện, tìm kiếm các sản phẩm tiêu biểu có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đây cũng là dịp để tuyên dương, động viên, tạo động lực để các nghệ nhân, thợ giỏi, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phát huy lợi thế cạnh tranh để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

File đính kèm:

danh_sach_spcnnttb_2017.doc
Thủ tục hành chính tiết kiệm năng lượng Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 25
  • Hôm nay : 132
  • Đã truy cập : 7206