Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn mới nhất về tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Cập nhật ngày 12/03/2019 16:06:08

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Theo Nghị định này, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu đó là hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý  bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Trường hợp còn lại, thương nhân phải thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan và không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định miễn Giấy phép tạm nhập tái xuất đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh vì mục đích nhân đạo; tạm nhập, tái xuất dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu  của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi đấu…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 101
  • Đã truy cập : 11221