Thông tin tuyên truyền

Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Cập nhật ngày 12/03/2019 16:06:53

Ngày 7/03/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/04/2019.

            Theo đó, Nghị định bổ sung quy định về đối tượng được bảo vệ là các đối tượng xung quanh chịu rủi ro do các hoạt động, công trình dầu khí gây ra, bao gồm:

            - Trường học, nhà trẻ, bệnh viện, thư viện và các công trình công cộng.

            - Nhà ở, trừ tòa nhà phục vụ điều hành sản xuất trong công trình dầu khí.

            - Các công trình văn hóa.

            - Đối tượng được bảo vệ khác quy định tại các bảng trong Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

            Bên cạnh đó, Nghị định còn sửa đổi các quy định về mức rủi ro chấp nhận được; khoảng cách an toàn đối với nhà máy xử lý, chế biến; kho chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng; cảng xuất nhập khí và các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng,…được quy định tại Nghị định 13/2011/NĐ-CP.

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 120
  • Đã truy cập : 9830