Thông tin tuyên truyền

Bãi bỏ Chương IV của Thông tư 44/2010/TT-BCT quy định chi tiết một số điều về kinh doanh xuất khẩu gạo

Cập nhật ngày 07/01/2019 15:46:42

Ngày 8/12, Bộ Công Thương  ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT quyết định bãi bỏ một số điều kiện về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong Thông tư, Bộ Công Thương đã bãi bỏ Chương IV của Thông tư 44/2010/TT-BCT quy định chi tiết một số điều về kinh doanh xuất khẩu gạo cụ thể:

  • Bãi bỏ quy định về việc thuê, cho thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo
  • Bãi bỏ quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận
  • Bãi bỏ quy định về hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp cho thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 26
  • Hôm nay : 114
  • Đã truy cập : 7585