Thông báo

Mời tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2017

Cập nhật ngày 02/08/2017 09:35:57

GIẤY MỜI

Tham gia Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2017

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở

Thực hiện công văn số 84/TCT ngày 29/6/2017 của Trường chính trị tỉnh Hà Nam về tổ chức Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2017, Sở Công Thương xin kính mời các đồng chí tham gia Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2017:

 1. Thành phần: Trưởng, Phó các phòng đơn vị thuộc Sở
 2. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Hà Nam
 3. Thời gian 7h30 phút, ngày 09/8/2017 đến ngày 10/8/2017.

DANH SÁCH

Cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2017

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ghi chú

 1.  

Lê Văn Cường

1974

Chánh Văn phòng

Trưởng đoàn ĐT: 0977410288

 1.  

Ngô Thị Thu Hà

1966

Phó Chánh Văn phòng  

 

 1.  

Hà Thị Thanh

1978

Phó Chánh Văn phòng  

 

 1.  

Trương Hồng Phú

1958

Chánh Thanh tra

 

 1.  

Đinh Tuấn Doanh

1977

Phó Chánh thanh tra

 

 1.  

Thạch Ngọc Anh

1977

TP Kế hoạch-Tài chính- TH

 

 1.  

Đỗ Anh Hậu

1980

Phó TP Kế hoạch-Tài chính- TH

 

 1.  

Nguyễn Quang Hưng

1980

TP Kỹ thuật AT-MT

 

 1.  

Vũ Đức Hoàng

1984

Phó TP Kỹ thuật AT-MT

 

 1.  

Phan Thanh Sơn

1970

TP QL Thương mại

 

 1.  

Tạ Quang Hậu

1975

Phó TP QL Thương mại

 

 1.  

Lê Minh Ngọc

1986

Phó TP QL Thương mại

 

 1.  

Đặng Anh Tuấn

1976

TP QL Công nghiệp

 

 1.  

Nguyễn Văn Tâm

1959

Phó TP QL Công nghiệp

 

 1.  

Cù Thị Thu Hương

1975

Phó TP QL Công nghiệp 

 

 1.  

Phạm Tuấn Hải

1973

TP QL Năng lượng 

 

 1.  

Trần Đình Tân

1981

Phó TP QL Năng lượng 

 

 1.  

Lê Anh Tuấn

1989

Phó TP QL Năng lượng 

 

 1.  

Ngô Đức Tiến

1976

TP QL Xuất nhập khẩu

 

 1.  

Nguyễn Thị Quyên

1981

Phó TP QL Xuất nhập khẩu

 

 1.  

Vũ Văn Sơn

1976

Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT

 

 1.  

Nguyễn Phú Cường

1962

Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT

 

 1.  

Nguyễn Anh Năng

1974

Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT

 

 1.  

Nguyễn Công Chất

1977

Giám đốc TT Tư vấn PT công nghiệp& Tiết kiệm năng lượng

 

 1.  

Đặng Thị Dương

1977

Phó GĐ TT Tư vấn PT công nghiệp& Tiết kiệm năng lượng

 

 1.  

Bùi Mạnh Hà

1957

Giám đốc TT Khuyến công&Xúc tiến TM 

 

 1.  

Nguyễn Liên Hồng

1984

Phó Giám đốc TT Khuyến công&Xúc tiến TM 

 

 1.  

Phạm Thị Hạnh

1977

Phó Giám đốc TT Khuyến công&Xúc tiến TM 

 

Thủ tục hành chính tiết kiệm năng lượng Lịch công tác sở
 • Đang trực tuyến : 24
 • Hôm nay : 132
 • Đã truy cập : 7206