Lĩnh vực Quản lý Thương mại

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ II

Cập nhật ngày 11/01/2019 15:05:27

TT

Tên thủ tục

Nội dung

Biểu mẫu

1

Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Nội dung

Nội dung

2

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Nội dung

Nội dung

3

Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Nội dung

Nội dung

4

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Nội dung

Nội dung

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 26
  • Hôm nay : 107
  • Đã truy cập : 13563