Lịch công tác Sở

Lịch công tác Sở Công Thương tuần từ 12-16/8/2019

Cập nhật ngày 12/08/2019 10:47:34

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

 

Thứ 2, 12/08/2019:

08:00 - 11:00

Ròa soát hồ sơ Đảng viên

Lê Văn Cường

Các bí thư chi bộ

Tầng 2

08:00 - ..........

Dự HN quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị

Đinh Văn An

Đặng Anh Tuấn

Nhà Văn hóa tỉnh

14:00 - ..........

Nghe công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam báo cáo ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị xã Thi Sơn

Đặng Anh Tuấn

Quản lý năng lượng

Sở Xây dựng

Thứ 3, 13/08/2019:

08:00 - 11:00

Tham dự khóa đào tạo về chính sách công nghiệp hỗ trợ

 

Phòng quản lý công nghiệp

Tầng 5

14:00 - 16:00

Tham gia khóa đào tạo về chính sách công nghiệp hỗ trợ

 

Phòng quản lý công nghiệp

Tầng 5

Thứ 4, 14/08/2019:

         
         

Thứ 5, 15/08/2019:

08:00 - 11:30

V/v tổ chức HN trực tuyến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Đinh Văn An

 

HĐND tỉnh

08:30 - ..........

Tham dự Lễ công bố hợp tác giữa BCT và Google

Kế hoạch tài chính tổng hợp

 

Hà Nội

         

Thứ 6, 16/08/2019:

         

08:30 - 11:30

Nghiệm thu nội dung "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất hàng may mặc" Đặng Anh Tuấn Thanh Liêm  
         

Thứ 7, 17/08/2019:

         
         

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 126
  • Đã truy cập : 12742