Lịch công tác Sở

Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần từ 5-9/2/2018

Cập nhật ngày 09/02/2018 10:02:32

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
05/02/2018

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Thứ ba
06/02/2018

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Đ/c Dương và đ/c Tuấn PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại UBND

Thứ tư
07/02/2018

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Đ/c Tuấn PGĐ sở dự Hội nghi tham tán thương mại năm 2018 tại UBND

Thứ năm
08/02/2018

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Thứ sáu
09/02/2018

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Các lãnh đạo làm việc tại Sở

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 25
  • Hôm nay : 120
  • Đã truy cập : 9830