Danh sách nhà phân phối xăng dầu

Quận/huyện


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Hải Linh Hà Nam

 • Quận/huyện: Huyện Kim Bảng
 •   +84913019709
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0700760567

Chi nhánh Hà Nam - Công ty CP xăng dầu dầu khí Nam Định

 • Quận/huyện: Huyện Kim Bảng
 •   +84
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Chi Nhánh Xăng dầu Hà nam

 • Quận/huyện:
 •   +842263857831
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 0600018898-015

CN Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình tại Hà Nam

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +842263863650
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 0600759399-001

Công ty TNHH DV TM Hà Nam

 • Quận/huyện:
 •   +840263851299
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 0700206221

Công Ty Cổ Phần 68

 • Quận/huyện:
 •   +842263770268
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 0700246295