Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công Ty TNHH Lương Thực Tâm Đức

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84985908323
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Trần Minh Quân
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 0700524288

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Luân

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +842263858866
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Ngọc Luân
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 0700540586

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Cánh Hải Âu

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +842263885811
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Vũ Văn Toản
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn
 • Mã số thuế: 0700526359

Công Ty TNHH Tân Nhật Minh

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +842263850999
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM THỊ THÚY
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 0700238625

Công Ty TNHH Việt Hoàng Long

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   None
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Đỗ Lan Hương
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 0700286964

Công ty TNHH Bình Yến

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84963369447
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Vũ Trọng Tiến
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 0700246263

Công ty TNHH thương mại Hương Duyên

 • Quận/huyện:
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH thương mại Hương Duyên

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH Cánh Hải Âu

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty thương mại Á Âu

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty CP TM Hà Nam

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH Việt Hoàng Long

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH TM Tổng hợp Tân Thanh

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH sản xuất và KD VLXD Thúy Thu

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH Bình Yến

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH TM Ngọc Luân

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH Tân Nhật Minh ( Siêu thị Minh Khôi Plaza)

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH Tâm Huấn

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH TM DV Oanh Tú

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

Công ty TNHH Thành Đạt

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 •   +84
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán lẻ