Danh sách nhà phân phối khí hóa lỏng

Quận/huyện


distributor

Công ty CP TM XNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Mã số thuế: 700754161
distributor

Công ty TNHH Tuấn Bách

 • Quận/huyện: Huyện Duy Tiên
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 700264086
distributor

Công ty TNHH Khí hóa lỏng Hồng Vân

 • Quận/huyện: Huyện Lý Nhân
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 700503954
distributor

Công Ty TNHH Hiroshima Energy Supply (Trạm nạp)

 • Quận/huyện: Huyện Duy Tiên
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Mã số thuế: 700651046