Danh sách chợ

Quận/huyện


Chợ tạm Trần Hưng Đạo

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 •   +84
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1500 m2

Chợ Phù Vân

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 •   +84
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1000 m2

Chợ Bằng Khê

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 •   +84
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1000 m2

Chợ tạm Bắc Sơn

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 •   +84
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 500 m2

Chợ Sàng

 • Quận/huyện: Huyện Kim Bảng
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 •   +84999999999
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Chợ Quy Lưu

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1000 m2

Chợ Bầu Phủ Lý

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 3000 m2

Chợ Đập Trung

 • Quận/huyện: Huyện Lý Nhân
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 800 m2

Chợ Hòa Mạc

 • Quận/huyện: Huyện Duy Tiên
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1100 m2

Chợ Đồng Văn

 • Quận/huyện: Huyện Duy Tiên
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 900 m2

Chợ Vĩnh Trụ

 • Quận/huyện: Huyện Lý Nhân
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 •   +84942028314
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1000 m2

Chợ Quế

 • Quận/huyện: Huyện Kim Bảng
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ dân sinh tổng hợp
 •   +84797828168
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1500 m2

Chợ Phủ Lý (Chợ Chấn)

 • Quận/huyện: Thành phố Phủ Lý
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ đầu mối
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1500 m2