Cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở Bùi Mạnh Cường

Cập nhật ngày 27/09/2019 08:48:34

Địa chỉ: Xóm Tây, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm,  Hà Nam

Điện thoại:   0988223862

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, số:  1062017/QLCL-HNa

Thông báo

Thủ tục hành chính Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 26
  • Hôm nay : 125
  • Đã truy cập : 12741