Tin tức - Sự kiện

Thủ tục hành chính
Hỏi đáp
Kế hoạch duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Công Thương

Kế hoạch duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Công Thương

Ngày 5/4/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 308/KH-SCT duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Công Thương

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Ngày 18/1/2018, Sở Công Thương ban hành kế hoạch 64/KH-SCT về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Ngày 18/1/2018, Sở Công Thương ban hành kế hoạch 65/KH-SCT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Đăng ký hợp đồng theo mẫu

Thông báo

Thủ tục hành chính tiết kiệm năng lượng Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 24
  • Hôm nay : 102
  • Đã truy cập : 2865