Tin tức - Sự kiện

Thủ tục hành chính
Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam

Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam

Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 25/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Điểm mới trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Điểm mới trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Ngày 14/9/2017, Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Hỏi đáp
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Ngày 13/4/2016, Bộ Công thương có Quyết định số 1446/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035-

Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035-

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đăng ký hợp đồng theo mẫu
Thủ tục hành chính tiết kiệm năng lượng Nhận diện hàng Việt Nam Lịch công tác sở
  • Đang trực tuyến : 22
  • Hôm nay : 103
  • Đã truy cập : 3255